เหล็กเพลา

 เหล็กเพลา 

รูปแบบ เพลากลม เพลาสี่เหลี่ยมตัน เพลาหกเหลี่ยม เพลาแบน

GRADE SS400, S45C, SCM440, S50C

ขนาดมาตรฐาน      6 M.

 

 

 

Visitors: 58,820