เหล็กรูปพรรณ

เหล็กรูปพรรณ

ประเภทเหล็กแผ่น

        - เหล็กแผ่นดำ

        - เหล็กแผ่นลาย

        - เหล็กแบน

ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

        - เหล็กโครงสร้างรูปตัวซี

        - ท่อกลมดำ

        - แป๊ปสี่เหลี่ยม

        - แป๊ปแบน

        - ท่อเหล็กอาบสังกะสี

        - เหล็กฉาก (พับ)

       - เหล็กราง (พับ)

ประเภทเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

        - เหล็กเอชบีม

        - เหล็กไวด์แฟลงค์

        - เหล็กไอบีม

        - เหล็กฉาก

        - เหล็กรางน้ำ

เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต

        - เหล็กเส้นกลม

        - เหล็กเส้นข้ออ้อย

Visitors: 58,823