โซ่สแตนเลส

โซ่

 

1. โซ่เหล็กเกรดธรรมดา

            โซ่เหล็กเกรดธรรมดา มีคุณสมบัติการใช้งาน สำหรับงานประมง งานลากซุง งานชิงช้า งานแนวรั้วแบ่งเขต งานรัดสินค้าบนรถบรรทุก งานล็อคสิ่งของ 

เช่น ประตู รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ เครื่องจักร ลังบรรจุสิ่งของ เป็นต้น ชนิดโซ่มีให้เลือก 4 รูปแบบ ตามลักษณะการใช้งานที่ต้องการ คือ แบบธรรมดา

แบบชุบซิงค์ แบบขัดขาว และ แบบชุบกัลวาไนซ์  

มีขนาดตั้งแต่ : 4.5 มม. - 9 มม. 

 

2. โซ่เหล็กเกรดพิเศษ (โซ่รอก)

           มีคุณสมบัติสำหรับใช้ในงานวางจานรอก  งานรัดยางล้อรถยนต์สำหรับขับเคลื่อนขึ้นและลงตามที่เนินสูง หรือภูเขา หรือเพื่อขับเคลื่อนผ่านหิมะ งานออก

กำลังกาย ในส่วนการยกน้ำหนัก และการเพาะกาย และใช้สำหรับงานหนักทั่วไป เช่น งานชักลากไม้ ด้วยช้างหรือ เครื่องจักร งานรัดสินค้าบนรถบรรทุก งานขนส่ง

สินค้างานลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

มีขนาดตั้งแต่ : 5 มม. - 12.7 มม.

 

3. โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด 30, 70


             โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด 30, Transport Chain เกรด 70 มีคุณสมบัติแรงดึงขาด ( Breaking Strength) มีค่า 3-1/2 เท่า ถึง 4 เท่า ของขีดจำกัด

การรับน้ำหนักของโซ่ (Working Load Limit) เหมาะสำหรับใช้ในงานลากรถยนต์ หรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมหนัก

มีขนาดตั้งแต่ : 5.5 มม. - 10 มม.

 

4. โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด AS2321-2006


              โซ่เหล็กมาตรฐานสูง เกรด AS 2321-2006 มีคุณสมบัติแรงดึงขาด ( Breaking Strength) มีค่า 3-1/2 เท่า ถึง 4 เท่า ของขีดจำกัดการรับน้ำหนัก

ของโซ่ (Working Load Limit) เหมาะสำหรับใช้ในงานลากรถยนต์ หรือลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรมหนัก

มีขนาดตั้งแต่ : 6.0 มม. – 13 มม.


5. โซ่สแตนเลส เกรด 304 / โซ่เหล็ก เกรด 43

              สามารถผลิต โซ่สแตนเลส เกรด 304 /โซ่เหล็ก เกรด 43 ซึ่งผลิตตามมาตรฐาน ASTM A413/A413M-07 Grade 43 ด้วยเช่นเดียวกัน

มีขนาดตั้งแต่ : 7.0 มม. - 13 มม.

 

Visitors: 58,823